دستورالعمل آموزش و نحوه ارزیابی دوره کارورزی-ویرایش دوم

در این پست، فرم‌ها و دستورالعمل انجام کارورزی بر اساس آخرین مصوبه شورای تخصصی گروه عمران قرار داده شده است.لینک اول، دستورالعمل انجام کارورزی، نحوه ارزیابی دوره، و نحوه تنظیم پروژه آن، به همراه فرم‌های لازم به فرمت PDF است.

دستورالعمل انجام دوره کارورزی

در لینک دوم، فرم‌های داده شده در فایل اول به فرمت Microsoft Office Word Document 2003 آماده برای تایپ گزارشات گذاشته شده است.

فرم‌های آماده با فرمت Microsoft Office Word 2003

لینک آخر، فایل ورد خام است که فرمت داده شده برای پروژه به صورت Style در آن تعریف شده است. توصیه می‌شود تنها دوستانی که با این قابلیت آشنایی دارند از این فایل استفاده نمایند.

فایل خام با Styles از پیش تعریف شده

با آرزوی موفقیت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *