کلاس توجیهی پروژه بتن و کارآموزی

کلاس توجیهی پروژه بتن برای دانشجویانی که در نیمسال تابستانی انتخاب واحد نموده اند در روز یکشنبه مورخ 91/05/08 ساعت 12 و کلاس توجیهی پروژه کارآموزی این دانشجویان نیز در همان روز ساعت 13 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان دارای انتخاب واحد نیمسال تابستانی الزامی می باشد.

دفاعیه پروژه بتن و کارآموزی دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 نیز در روز یکشنبه مورخ 91/05/08 ساعت 14 برگزار می شود. دانشجویانی که پروژه آن ها تا این تاریخ آماده نمی شود می توانند در نوبت بعدی دفاع در اوایل شهریور ماه شرکت نمایند. به همراه داشتن فایل کامپیوتری مدلسازی برای دفاعیه پروژه بتن الزامی است.

2 thoughts on “کلاس توجیهی پروژه بتن و کارآموزی”

  1. سلام استاد
    برای افرادی که بعد از 91/5/8 میخواهند دفاعیه کاراموزی انجام بدهند و از لحاظ زمانی دارای محدودیت هستند چه تاریخی میسر است ؟

    1. امکان دفاعیه پروژه در مرداد ماه وجود ندارد و دفاع این عزیزان به شهریور ماه منتقل خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *