کتاب مکانیک خاک های غیر اشباع فردلاند

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، جهت انجام پروژه درسی، سه فصل اول کتاب مکانیک خاک‌های غیر اشباع را می‌توانید از لینک های زیر دریافت نمایید.

Soil Mechanics for Unsaturated Soils, Fredlund and Rahardjo

Chapter 1: Introduction to Unsaturated Soil Mechanics

Chapter 2: Phase Properties and Relations

Chapter 3: Stress State Variables

فایل گروه بندی جهت هماهنگی و انجام پروژه را نیر از اینجادریافت کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *