پروژه درسی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

سلام،

مراحل انجام پروژه به شرح زیر هستند.

1- در مرحله اول انجام پروژه، با دریافت فایل ارجاع پروژه موضوع و ژورنال ارجاع شده به خود را بیابید.

2- در مرحله دوم، اصطلاحات و کلمات کلیدی (Keywords) مربوط به موضوع پروژه خود را با مطالعه مقالات مرتبط با موضوع مشخص کنید.

3- در مرحله سوم، با استفاده از کلمات کلیدی به جستجوی مقالات مرتبط با موضوع در وبسایت ژورنال مورد نظر خود و بر اساس سال چاپ بپردازید. در هر مورد خلاصه مقاله (Abstract) مربوط به نتیجه جستجو مطالعه شده و مقالات مرتبط با موضوع دستچین می‌شوند. مقالات چاپ شده باید از سال 2005 تا سال 2015 جستجو شوند.

4- در مرحله چهارم، فایل خام پروژه را دریافت نمایید و مشخصات مقالات دستچین شده را در جدول فایل اکسل وارد نمایید.

5- در مرحله پنجم، نمودارهای آماری مناسب بر اساس نتایج موجود در جدول ترسیم می‌شوند.

6- در مرحله ششم، خروجی جدول فایل اکسل به همراه نمودارها و توضیحات لازم در قالب یک فایل PDF آماده تحویل می‌شود.

7- در مرحله هفتم و آخر، هر دو فایل اکسل و PDF به شماره دانشجویی تغییر نام یافته و از طریق پست الکترونیک ارسال می‌شود. در عنوان ایمیل عبارت “پروژه درسی” ذکر شود.

مهلت تحویل پروژه تا روز شنبه 10 بهمن ماه است.

موفق باشید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *