Category Archives: نیمسال اول 91-90

تحویل و مصاحبه پروژه کارورزی

دانشجویان عزیز زمان تحویل و مصاحبه پروژه کارورزی روز شنبه مورخ 90/11/15 ساعت 9 صبح است. دانشجویانی که با تحویل و ثبت نمره پروژه کارورزی فارغ التحصیل شده و برای نیمسال بعد هیچ واحد باقیمانده ای نخواهند داشت می توانند در روز چهارشنبه مورخ 90/11/26 پروژه خود را تحویل نمایند.

تحویل و مصاحبه پروژه کارورزی

دانشجویان عزیز زمان تحویل و مصاحبه پروژه کارورزی روز شنبه مورخ 90/11/15 ساعت 9 صبح است. دانشجویانی که با تحویل و ثبت نمره پروژه کارورزی فارغ التحصیل شده و برای نیمسال بعد هیچ واحد باقیمانده ای نخواهند داشت می توانند در روز چهارشنبه مورخ 90/11/26 پروژه خود را تحویل نمایند.

امتحان آزمایشگاه مکانیک خاک

ارزیابی آزمایشگاه دانشجویان درس مکانیک خاک و آزمایشگاه روز دوشنبه 90/11/10 از ساعت 15 در محل آزمایشگاه مکانیک خاک برگزار خواهد شد. عدم حضور به معنی غیبت در جلسه امتحان بوده و به حذف درس منجر می شود.

تحویل و دفاعیه پروژه بتن

دانشجویان عزیز زمان تحویل و دفاعیه پروژه بتن برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ساختمان از ساعت 9 صبح و برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته عمران از ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 90/11/13 می باشد. بدیهی است تحویل پروژه در زمانی خارج از این بازه به منزله ناتمام اعلام شدن آن است. همچنین دانشجویانی که با تحویل و ثبت نمره پروژه بتن فارغ التحصیل شده و برای نیمسال بعد هیچ واحد باقیمانده ای نخواهند داشت می توانند در روز چهارشنبه مورخ 90/11/26 پروژه خود را تحویل نمایند.

نمرات میان ترم مکانیک خاک و آزمایشگاه

نمرات از 20 می باشند.

شماره دانشجویی نمره میان ترم
88113137
89113112 17.00
89113115 8.00
89113116 10.50
89113123 6.00
89113126 15.50
89113127 10.50
89113128 8.00
89113131 7.00
89113147 6.75
89113148 4.00
89113149 9.25
89113150 6.00
89113154 9.50
89113157 17.50
89113158 8.50
89113159 15.00
89113167 6.50
89113168 17.25
89113171 8.50

نمرات میان ترم مکانیک خاک 2

نمرات از 20 می باشند.

شماره دانشجویی  نمره میان ترم
89119347 9.00
89119312 7.25
881193116
89119375 9.50
89119372
89119389 8.00
89119341 0.50
89119384 7.00
88119391 1.50
89119342 14.50
89119374 3.00
89119391 3.00
88119362 0.75
881193105 7.25
88119316
89119303 1.00
89119356 12.50
89119318 11.25
89119327 10.25
88119355
89119330 7.00
89219006 4.50
88119341
89119355 1.25
89119315 10.25
89119340 2.00
89119331 5.50
89119398 8.25

ترجمه متون زبان تخصصی

در این جا ترجمه متون کتاب زبان تخصصی کاربردی مهندسی عمران تالیف حسنعلی مسلمان یزدی را قرار می دهم. لازم به ذکر است که این فایل کامل نبوده و ترجمه دروس به مرور زمان به آن اضافه می گردد. دروس انتخاب شده بر اساس سرفصل اعلام شده دانشگاه پیام نور می باشد. (حجم 481 کیلوبایت)

تا این لحظه درس های 2 و 3 و5 و 6 و 7 و 12 و 13 و 15 و 27 در متن گنجانده شده اند.

راهنمای زبان تخصصی

دستورالعمل آموزش و نحوه ارزیابی دوره کارورزی-ویرایش دوم

در این پست، فرم‌ها و دستورالعمل انجام کارورزی بر اساس آخرین مصوبه شورای تخصصی گروه عمران قرار داده شده است.لینک اول، دستورالعمل انجام کارورزی، نحوه ارزیابی دوره، و نحوه تنظیم پروژه آن، به همراه فرم‌های لازم به فرمت PDF است.

دستورالعمل انجام دوره کارورزی

در لینک دوم، فرم‌های داده شده در فایل اول به فرمت Microsoft Office Word Document 2003 آماده برای تایپ گزارشات گذاشته شده است.

فرم‌های آماده با فرمت Microsoft Office Word 2003

لینک آخر، فایل ورد خام است که فرمت داده شده برای پروژه به صورت Style در آن تعریف شده است. توصیه می‌شود تنها دوستانی که با این قابلیت آشنایی دارند از این فایل استفاده نمایند.

فایل خام با Styles از پیش تعریف شده

با آرزوی موفقیت.