Category Archives: نیمسال اول 94-93

ریز نمرات درس مکانیک خاک ۱ کارشناسی پیوسته عمران

سلام،

ریز محاسبه نمره نهایی درس مکانیک خاک 1 کارشناسی پیوسته عمران در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 را از لینک زیر دریافت نمایید. 

ریز نمرات نهایی مکانیک خاک 1

زمان بندی دفاعیه درس پروژه کارورزی

اصلاحیه: جلسه مصاحبه دانشجویانی که دفاعیه کارآموزی آن ها انجام نشده است روز یکشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح در دفتر گروه عمران برگزار می‌گردد.

سلام،

دانشجویانی که درس پروژه کارورزی را با من اخذ نموده اند می‌بایست مطابق زمان بندی زیر جهت دفاع پروژه در دفتر گروه عمران موسسه حاضر شوند:

خانم‌ها: روز چهارشنبه هشتم پنجشنبه نهم بهمن ماه ساعت 9 صبح

آقایان: روز چهارشنبه هشتم پنجشنبه نهم بهمن ماه ساعت 12 ظهر

در هنگام دفاع، گزارش نهایی کارورزی صحافی شده دریافت شده و مصاحبه شفاهی از کارهای انجام شده در طول دوره برگزار خواهد شد.

گزارش نهایی و گزارشات هفتگی و ماهانه می‌بایست مطابق با فرمت خواسته شده در این آدرس

http://www.jondishapoor.net/wordpress/?p=475

تهیه گردد.

بدیهی است عدم رعایت فرمت گزارش و یا عدم توانایی در دفاع از دوره انجام شده منجر به تمدید پروژه کارورزی خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان عزیز: به دلایلی زمان دفاع از پروژه کارورزی را از روز چهارشنبه به روز پنجشنبه نهم بهمن ماه تغییر داده‌ام. بابت تغییر تاریخ، در این زمان کم باقی مانده تا روز دفاع، عذرخواهی من را بپذیرید.

قابل توجه دانشجویان درس کارورزی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

کلیه دانشجویانی که درس کارورزی را در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 با من اخذ نموده‌اند می‌بایست به همراه گزارش پایانی دوره کارورزی خود جهت دفاع شفاهی از پروژه و کارهای انجام شده حاضر شوند. زمان دفاع شفاهی پس از پایان امتحانات بوده و در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. گزارش پایانی حتما می‌بایست با فرمت و محتوای مصوب گروه عمران موسسه که از این لینک قابل دریافت است آماده سازی شود. تنها تفاوت ایجاد شده در این است که در گزارش پایانی نیازی به ارایه گزارش روزانه نبوده و گزارش هفتگی و ماهانه به همراه گزارش پایانی با مشخصات ذکر شده ارایه خواهد شد.

بدیهی است عدم حضور در جلسه دفاع، رعایت نکردن فرمت و محتوای خواسته شده در گزارش کارورزی، و نداشتن توانایی انجام دفاع مناسب از پروژه کارورزی ارایه شده به عدم قبولی و یا تمدید دوره منجر خواهد شد.

نمره‏ آزمون میان ترم اول درس مکانیک خاک ۱ کارشناسی پیوسته عمران

سلام

نمرات آزمون میان ترم اول درس مکانیک خاک 1 کارشناسی پیوسته عمران را از جدول زیر مشاهده نمایید. نمره کل امتحان از 15 نمره است، که با احتساب 2 نمره سوال اختیاری، 17 نمره خواهد شد.

نمره شماره دانشجویی ردیف
11.00 91118269 1
11.00 91118222 2
8.25 91118238 3
5.25 91118201 4
3.00 91118235 5
15.00 91118263 6
4.50 91118240 7
91218002 8
16.00 91118234 9
13.00 91118241 10
5.00 91118243 11
16.50 91118212 12
10.50 91118204 13
4.50 91118266 14
90118208 15
12.00 91118248 16
0.50 91118202 17
3.50 89118212 18
1.75 90118216 19
15.00 91118247 20
9.00 91118226 21
6.00 90118241 22
5.00 90118255 23
15.50 91118208 24
12.50 91118218 25
7.50 91118261 26
12.00 91118223 27
10.00 91118214 28
90118250 29

جزوه درس مکانیک خاک ۲ ناپیوسته ساختمان و مکانیک خاک ۱ پیوسته عمران

با سلام،

ویرایش دوم جزوه درس مکانیک خاک 1 کارشناسی پیوسته عمران و مکانیک خاک 2 کارشناسی ناپیوسته ساختمان، که نسخه پی دی اف تهیه شده از اسلایدهای کلاسی می باشد، را می توانید از لینک زیر دریافت نموده و به عنوان جزوه و جهت حاشیه نویسی در کلاس به همراه داشته باشید. 


جزوه مکانیک خاک-ویرایش دوم