Category Archives: نیمسال اول 90-89

تحویل پروژه متره و برآورد

زمان تحویل پروژه های متره و برآورد آموزشکده سما روز شنبه شانزدهم بهمن است. سکشن اول کلاس (17:30-16) از ساعت 9:30 صبح و سکشن دوم کلاس (19-17:30) از ساعت 11:30 در محل آموزشکده حضور به هم رسانند. زمان تحویل غیر قابل تمدید است، حضور کلیه دانشجویان جهت انجام دفاعیه پروژه ضروری بوده و عدم حضور به منزله غیبت محسوب می گردد.

فرمت پروژه ها مطابق فرمت گفته شده و فایل های نمونه قرار داده شده در این سایت می باشد.  موفق باشید.

فلوچارت‌های طراحی بتنی

به دلیل تعدد ضوابط طراحی در بتن، فلوچارت به دریافت یک دید کلی از روند طراحی کمک می‌کند. بنابراین چند فلوچارت از روند طراحی بتنی مطابق آبا را برای شما تهیه کرده‌ام که در این پست قرار می‌دهم. این فلوچارت‌های طراحی بتنی برای اندازه صفحه A3 تنظیم شده‌اند.

از آن‌ جا که تبدیل روند طراحی به فلوچارت، انعطاف پذیری و توضیحات تکمیلی را از آن حذف می‌کند، توصیه می‌کنم از نمودارها تنها به عنوان یک نقشه راه استفاده کرده و خلاقیت خود را به عنوان یک طراح با بررسی دلایل در پس هر ضابطه و تصمیم‌گیری حفظ کنید.

فلوچارت طراحی آرماتور برای خمش تیر با مقطع مستطیل شکل

فلوچارت طراحی آرماتور برای خمش تیر با مقطع مستطیل شکل-رنگی

فلوچارت طراحی آرماتور برای خمش تیر با مقطع تی شکل

فلوچارت طراحی آرماتور برای خمش تیر با مقطع تی شکل-رنگی

فلوچارت طراحی آرماتور برای برش در تیر بتنی

فلوچارت طراحی آرماتور برای برش در تیر بتنی-رنگی

فلوچارت طراحی آرماتور برای اثر همزمان برش و پیچش

فلوچارت طراحی آرماتور برای اثر همزمان برش و پیچش-رنگی