قابل توجه دانشجویان درس کارورزی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳

کلیه دانشجویانی که درس کارورزی را در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 با من اخذ نموده‌اند می‌بایست به همراه گزارش پایانی دوره کارورزی خود جهت دفاع شفاهی از پروژه و کارهای انجام شده حاضر شوند. زمان دفاع شفاهی پس از پایان امتحانات بوده و در آینده اطلاع رسانی خواهد شد. گزارش پایانی حتما می‌بایست با فرمت و محتوای مصوب گروه عمران موسسه که از این لینک قابل دریافت است آماده سازی شود. تنها تفاوت ایجاد شده در این است که در گزارش پایانی نیازی به ارایه گزارش روزانه نبوده و گزارش هفتگی و ماهانه به همراه گزارش پایانی با مشخصات ذکر شده ارایه خواهد شد.

بدیهی است عدم حضور در جلسه دفاع، رعایت نکردن فرمت و محتوای خواسته شده در گزارش کارورزی، و نداشتن توانایی انجام دفاع مناسب از پروژه کارورزی ارایه شده به عدم قبولی و یا تمدید دوره منجر خواهد شد.