نمرات مکانیک خاک پیشرفته نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴

سلام،

نمرات درس مکانیک خاک پیشرفته کارشناسی ارشد ژئوتکنیک، در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 را می توانید در لینک زیر مشاهده کنید. دوستانی که پروژه درسی آنها به دست من نرسیده است حداکثر تا روز شنبه برای این کار فرصت دارند. پس از این مدت نمرات در سایت موسسه ثبت خواهند شد.

نمرات نهایی درس مکانیک خاک پیشرفته