زمان بندی دفاعیه درس پروژه کارورزی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

سلام،

دانشجویانی که درس پروژه کارورزی را در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 با من اخذ کرده و تاکنون دفاع ننموده اند می‌بایست روز شنبه 26 تیر ماه ساعت 10 صبح جهت دفاع پروژه در دفتر گروه عمران موسسه حاضر شوند. 

در هنگام دفاع، گزارش نهایی کارورزی صحافی شده دریافت شده و مصاحبه شفاهی از کارهای انجام شده در طول دوره برگزار خواهد شد.

گزارش نهایی و گزارشات روزانه و هفتگی و ماهانه می‌بایست مطابق با فرمت خواسته شده در این آدرس

http://www.jondishapoor.net/wordpress/?p=475

تهیه گردد.

بدیهی است عدم رعایت فرمت گزارش و یا عدم توانایی در دفاع از دوره انجام شده منجر به تمدید پروژه کارورزی خواهد شد.

اصلاح: تاریخ برگزاری جلسه دفاع به روز سه‌شنبه 29 تیرماه منتقل شد.