Tag Archives: آزمایشگاه

شرح آزمایش‌های مکانیک خاک

در این پست، یک فایل اسکن شده از شرح برخی از آزمایش‌های معمول در آزمایشگاه‌های مکانیک خاک، که در سرفصل درس مکانیک خاک 1 و آزمایشگاه می‌گنجند، را قرار می‌دهم. منبع تصاویر، کتاب اصول نظری و عملی مکانیک خاک تالیف آقایان رضا ابن جلال و محمود شفاعی بجستان است. فایل اول برای اینترنت‌های با سرعت کم کاهش حجم داده شده و فایل دوم شامل همان تصاویر با کیفیت بالاتر است.

Geolab-low.pdf-1.6 MB

Geolab-original.pdf-32.3 MB

شرح آزمایش های ارزش ماسه و سنگینی ویژه را نیز از صفحات زیر مشاهده کنید. برای تکمیل گزارش نویسی پیشنهاد می کنم از گزارش های نمونه ای که بر روی وب یافت می شوند استفاده کنید.

شرح آزمایش تعیین ارزش ماسه

شرح آزمایش تعیین سنگینی ویژه

نمونه ای از گزارش های آزمایشگاه خاک