Tag Archives: بتن

فلوچارت‌های طراحی بتنی

به دلیل تعدد ضوابط طراحی در بتن، فلوچارت به دریافت یک دید کلی از روند طراحی کمک می‌کند. بنابراین چند فلوچارت از روند طراحی بتنی مطابق آبا را برای شما تهیه کرده‌ام که در این پست قرار می‌دهم. این فلوچارت‌های طراحی بتنی برای اندازه صفحه A3 تنظیم شده‌اند.

از آن‌ جا که تبدیل روند طراحی به فلوچارت، انعطاف پذیری و توضیحات تکمیلی را از آن حذف می‌کند، توصیه می‌کنم از نمودارها تنها به عنوان یک نقشه راه استفاده کرده و خلاقیت خود را به عنوان یک طراح با بررسی دلایل در پس هر ضابطه و تصمیم‌گیری حفظ کنید.

فلوچارت طراحی آرماتور برای خمش تیر با مقطع مستطیل شکل

فلوچارت طراحی آرماتور برای خمش تیر با مقطع مستطیل شکل-رنگی

فلوچارت طراحی آرماتور برای خمش تیر با مقطع تی شکل

فلوچارت طراحی آرماتور برای خمش تیر با مقطع تی شکل-رنگی

فلوچارت طراحی آرماتور برای برش در تیر بتنی

فلوچارت طراحی آرماتور برای برش در تیر بتنی-رنگی

فلوچارت طراحی آرماتور برای اثر همزمان برش و پیچش

فلوچارت طراحی آرماتور برای اثر همزمان برش و پیچش-رنگی

آیین نامه ACI 2008

در اینجا آیین نامه ACI-318M-2008 را برای دانلود قرار می‌دهم. این آیین نامه ویرایش سال 2008 بوده و حرف M در عنوان آن نشان‌دهنده متریک بودن واحدهای آن است. این فایل، رسمی بوده و دارای فهرست و ارجاعات بسیار کاملی است. شرح (Commentary) آیین نامه هم در همین فایل و در ستونی در کنار بندها آمده است. اگر با زبان انگلیسی آشنایی نسبی دارید این فایل را حتما دریافت کنید. (حجم 12.5MB)

ACI 318M-08 Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI 318M-08) And Commentary.pdf