Tag Archives: سما

تحویل پروژه متره و برآورد

زمان تحویل پروژه های متره و برآورد آموزشکده سما روز شنبه شانزدهم بهمن است. سکشن اول کلاس (17:30-16) از ساعت 9:30 صبح و سکشن دوم کلاس (19-17:30) از ساعت 11:30 در محل آموزشکده حضور به هم رسانند. زمان تحویل غیر قابل تمدید است، حضور کلیه دانشجویان جهت انجام دفاعیه پروژه ضروری بوده و عدم حضور به منزله غیبت محسوب می گردد.

فرمت پروژه ها مطابق فرمت گفته شده و فایل های نمونه قرار داده شده در این سایت می باشد.  موفق باشید.