Tag Archives: پروژه بتن

قابل توجه دانشجویان درس پروژه بتن

کلیه دانشجویان درس پروژه بتن در نیمسال دوم و نیمسال تابستانی سال تحصیلی 91-90 که تاکنون پلان پروژه خود را تایید نکرده اند می بایست تصویری از پلان و برش پروژه را از طریق ایمیل برای من ارسال نمایند تا، در صورت تایید پلان، مشخصات پروژه برای طراحی و شماره گروه را دریافت کنند. در ایمیل ارسالی می بایست نام و نام خانوادگی اعضای گروه (حداکثر تا دو نفر)، شماره دانشجویی اعضا، شماره تماس، و نیمسال اخذ درس ذکر شود. ساختمان انتخابی باید حداقل 4 طبقه بوده و زیربنای هر یک از طبقات آن بالاتر از 130 متر مربع باشد. راهنمایی برای نحوه انجام پروژه در فایل راهنمایی در همین وبسایت موجود است. بدیهی است عواقب عدم تایید پلان پروژه بر عهده دانشجو خواهد بود. در ضمن زمان جلسه دوم کلاس توجیهی و رفع اشکال پروژه بتن متعاقبا از طریق همین وبسایت اطلاع رسانی خواهد شد.

کلاس توجیهی پروژه بتن و کارآموزی

کلاس توجیهی پروژه بتن برای دانشجویانی که در نیمسال تابستانی انتخاب واحد نموده اند در روز یکشنبه مورخ 91/05/08 ساعت 12 و کلاس توجیهی پروژه کارآموزی این دانشجویان نیز در همان روز ساعت 13 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان دارای انتخاب واحد نیمسال تابستانی الزامی می باشد.

دفاعیه پروژه بتن و کارآموزی دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 نیز در روز یکشنبه مورخ 91/05/08 ساعت 14 برگزار می شود. دانشجویانی که پروژه آن ها تا این تاریخ آماده نمی شود می توانند در نوبت بعدی دفاع در اوایل شهریور ماه شرکت نمایند. به همراه داشتن فایل کامپیوتری مدلسازی برای دفاعیه پروژه بتن الزامی است.

کلاس توجیهی کارآموزی و پروژه بتن

کلاس توجیهی پروژه بتن دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90 و نیمسال تابستانی 91-90 در روز چهارشنبه مورخ 91/04/28 ساعت 14 و کلاس توجیهی کارآموزی این دانشجویان در همان روز ساعت 15 تشکیل خواهد شد. با توجه به تعطیلی یک ماهه موسسه حضور کلیه دانشجویانی که این دروس را در نیمسال تابستانی اخذ نموده اند الزامی بوده و عدم حضور به منزله انصراف خواهد بود.

با آرزوی موفقیت