Tag Archives: Etabs

مقاطع آماده برای استفاده در نرم افزار ETABS

مقاطع آماده شده برای استفاده در نرم افزار ETABS را می توانید از آدرس زیر دریافت نمایید. این فایل به صورت فشرده با قابلیت self-extraction است. بعد از اجرای فایل آدرس محل مورد نظرتان را برای کپی فایل ها در پنجره باز شده وارد کنید.

SECTION_ISO.exe